BirKisilik.com
Bookmark and Share

Sudoku Yardým

Rakam yerleþtirme olarak da bilinen Sudoku, 9 satýr, 9 sütun ve kendi içinde 3 satýr ve 3 sütunluk 9 bölümden oluþan bir tablo üzerinde oynanan bir zeka oyunudur.

Hesaplamadan ziyade dikkate dayalý olan sudokunun amacý sudoku tablosu üzerindeki tüm hücreleri 1 ile 9 arasýndaki rakamlarla doldurmaktýr. Hazýr olarak verilen toplam 28 ile 38 arasýndaki rakamýn yanýna eklenecek her ayrý rakam, 9 ayrý bölgede, 9 ayrý satýrda ve 9 ayrý sütunda sadece bir defa kullanýlabilir.

Sudoku Nasýl Oynanýr?

Sudoku satýr, sütun ve bölge rakam giriþi örnek resmi

Sudoku tablosu üzerinde ipucu niteliðinde 28-38 arasý sabit rakam bulunmaktadýr. Bu rakamlarýn yanýna klavye ve fare kullanarak rakam giriþi yapabilirsiniz.

Klavye ile rakam giriþi

Yön Tuþlarý :

Tablo üzerindeki hücreler arasýnda geçiþ yapýlmasýný saðlar.

Rakam Tuþlarý :

Hücreye rakam giriþi yapýlmasýný saðlar. Eðer hücre içinde farklý bir rakam varsa yenisi ile deðiþtirilir.

Delete Tuþu :

Hücre içindeki rakamý siler.

Fare ile rakam giriþi

Fare rakam giriþ diyaloðu

Fare ile rakam giriþi sol tarafta görünen rakam giriþ diyaloðu ile yapýlmaktadýr. bu diyalog, giriþ yapýlabilen hücreler üzerinde farenin sol veya sað tuþuna týklandýðýnda gösterilir.

Rakam Butonlarý :

Hücreye rakam giriþi yapýlmasýný saðlar. Eðer hücre içinde farklý bir rakam varsa yenisi ile deðiþtirilir.

Sil Butonu :

Hücre içindeki rakamý siler.

X Butonu :

Diyalog penceresini kapatýr.


Tarayýcý ve Sistem Gereksinimleri

BirKisilik Sudoku, JavaScript betik lisanýný yorumlayabilen tüm modern tarayýcýlarda ve varyasyonlarýnda çalýþabilir. JavaScript yorumlayabilen bazý popüler tarayýcýlar ve en düþük sürüm gereksinimleri aþaðýda listelenmiþtir.

JavaScript :

Minimum Tarayýcý Sürümleri

  1. Internet Explorer 6 ve üzeri
  2. Mozilla Firefox 1.5 ve üzeri
  3. Opera 7 ve üzeri
  4. Safari 2 ve üzeri
  5. Google Chrome. (Beta sürümleri dahil, tüm sürümler)

* Tarayýcýlar, windows sürümlerinde test edilmiþtir.

İyi Eğlenceler.

     

| Deutsch | English | Español | Français| Italiano| Nederlands | Português | Русский | Türkçe |

İstek, öneri ve şikayetleriniz için lütfen [email protected]|birkisilik.com adresine e-posta gönderiniz.
Telif Hakkı © 2009-2021 BirKisilik.com Tüm Hakları Saklıdır.
myNotlar Katkılarıyla